White shirt dress with 3D flowers D49J

SKU: D49J
1,020,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

White shirt dress with 3D flowers D49J
White shirt dress with 3D flowers D49J
White shirt dress with 3D flowers D49J
White shirt dress with 3D flowers D49J