Đầm yếm thêu hoa sang chảnh

SKU: VA190319-W15
1,899,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh
Đầm yếm thêu hoa sang chảnh