Set of 3D flowers and pearls white shirt and black mini skirt

SKU: VA0034-U001
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Set of 3D flowers and pearls white shirt and black mini skirt
Set of 3D flowers and pearls white shirt and black mini skirt
Set of 3D flowers and pearls white shirt and black mini skirt