Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá

SKU: SET190227-W10
1,159,000₫
Kích thước:
Vật liệu:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá
Sét áo quần hở vai kết hoa xanh lá