Prunus ivory shirt dress D16J

SKU: D16J
1,599,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Prunus ivory shirt dress D16J
Prunus ivory shirt dress D16J
Prunus ivory shirt dress D16J
Prunus ivory shirt dress D16J
Prunus ivory shirt dress D16J
Prunus ivory shirt dress D16J