Đầm xòe đuôi cá rút dây

SKU: DV190403-W49
1,950,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây
Đầm xòe đuôi cá rút dây