Đầm suông trắng rút dây trước ngực

SKU: DV190403-W29
2,125,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực
Đầm suông trắng rút dây trước ngực