Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse

SKU: DV190327-W15
1,049,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây đính hoa sơn trà - thiết kế Walhouse