Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem

SKU: DV190313-W39
2,025,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe - Màu kem