Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ

SKU: DV190313-W38
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư - Màu đỏ