Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng

SKU: DV190313-W37
1,799,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng
Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng
Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng
Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng
Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng
Đầm dự tiệc phối lưới dáng xòe - Màu trắng