Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe

SKU: DV190313-W36
2,150,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe
Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe
Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe
Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe
Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe
Đầm dự tiệc 3 tầng vải voan phối lưới dáng xòe