Đầm dự tiệc 3 tầng phối ren lưới - màu đỏ

SKU: DV190301-W07
1,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm dự tiệc 3 tầng phối ren lưới - màu đỏ
Đầm dự tiệc 3 tầng phối ren lưới - màu đỏ
Đầm dự tiệc 3 tầng phối ren lưới - màu đỏ
Đầm dự tiệc 3 tầng phối ren lưới - màu đỏ