Đầm dự tiệc 3 tầng phối lưới

SKU: DV190301-W05
1,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dự tiệc 3 tầng phối lưới
Đầm dự tiệc 3 tầng phối lưới
Đầm dự tiệc 3 tầng phối lưới
Đầm dự tiệc 3 tầng phối lưới