Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư

SKU: DV190301-W01
1,599,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư
Đầm dự tiệc phủ voan 3 tầng dáng xòe tiểu thư