Đầm đuôi cá hồng thêu hoa đóng châu ngũ sắc

SKU: DV190128-K01
520,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc
Đầm đuôi cá hồng thêu hoa đóng châu ngũ sắc
Đầm đuôi cá hồng thêu hoa đóng châu ngũ sắc
Đầm đuôi cá hồng thêu hoa đóng châu ngũ sắc
Đầm đuôi cá hồng thêu hoa đóng châu ngũ sắc