Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng

SKU: DT190403-W13
1,250,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng
Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng
Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng
Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng
Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng
Đầm đuôi cá thêu hoa - Màu vàng