Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà

SKU: DT190327-W07
1,099,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for fire birth element, wood birth element, and water birth element. 

The quantity of this design is one and one only, just like the remaining Jeslyn's designed products

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy.

Sản phẩm này, như các sản phẩm thiết kế còn lại của Jeslyn, chỉ có duy nhất 1 cái.

Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa sơn trà