Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse

SKU: DT190302-W31
2,259,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse
Đầm suông sát nách thêu hoa Walhouse