Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa - Màu đen

SKU: DT0014-U001
959,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa - Màu đen
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa - Màu đen
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa - Màu đen
Đầm body xẻ tà xoắn eo kết hoa - Màu đen