Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng

SKU: DR190403-W35
1,319,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng
Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng
Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng
Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng
Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng
Đầm ren tầng thêu hoa mãn đình hồng