Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng

SKU: DL190403-W53
1,850,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng
Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng
Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng
Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng
Đầm body đen xoắn eo kết hoa mãn đình hồng