Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn

SKU: DL190403-W52
3,290,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn
Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn
Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn
Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn
Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn
Đầm body cổ tim dáng dài thêu hoa mẫu đơn