Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh

SKU: DL190403-W50
2,399,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa thủy tiên xanh