Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn

SKU: DL190403-W48
2,299,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn
Đầm thun suông sát nách thêu hoa mẫu đơn