Đầm suông thêu hoa ngọc lan

SKU: DL190403-W46
2,490,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm suông thêu hoa ngọc lan
Đầm suông thêu hoa ngọc lan
Đầm suông thêu hoa ngọc lan
Đầm suông thêu hoa ngọc lan