Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo

SKU: DL190403-W39
1,499,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo
Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo
Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo
Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo
Đầm thun cổ tim thêu hoa 3D kiểu rút dây eo