Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng

SKU: DL190403-W37
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông kết hoa sanguin - màu hồng