Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn

SKU: DL190403-W33
2,199,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn
Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn
Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn
Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn
Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn
Đầm len dáng xòe kết hoa mẫu đơn