Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà

SKU: DL190403-W10
2,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà
Đầm dệt kim pha kim tuyến suông màu hồng kết hoa sơn trà