Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso

SKU: DL190327-W62
1,530,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso
Đầm body đen thêu hoa họa tiết chữ soso