Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem

SKU: DL190327-W61
1,999,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem
Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem
Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem
Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem
Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem
Đầm len dáng xòe kết hoa sơn trà - màu kem