Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu

SKU: DL190327-W59
719,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu
Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu
Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu
Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu
Đầm body kết hoa và cột nơ đa kiểu