Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm

SKU: DL190327-W49
1,700,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm