Prunus black dress DL190327-W44

SKU: DL190327-W44
2,125,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44
Prunus black dress DL190327-W44