Đầm 2 dây thiết kế Walhouse

SKU: DL190327-W30
1,849,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm 2 dây thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây thiết kế Walhouse
Đầm 2 dây thiết kế Walhouse