Đầm body đính hoa lụa trà mi

SKU: DL190327-W27
1,450,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi
Đầm body đính hoa lụa trà mi