Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel

SKU: DL190327-W26
1,769,000₫
Kích thước:

Mô tả

Fengshui: best for earth birth element, fire birth element, and wood birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc

Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel
Đầm len xếp ly đính hoa cánh bướm - màu hồng pastel