Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng

SKU: DL190327-W13
1,769,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng
Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng
Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng
Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng
Đầm len xếp ly đính hoa duyên dáng