Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh

SKU: DL190327-W09
2,150,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông màu đen kết hoa mẫu đơn xanh