Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh

SKU: DL190327-W08
1,750,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh
Đầm len suông sát nách kết hoa mẫu đơn xanh