Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D

SKU: DL190327-W04
3,000,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D
Đầm body xẻ tà thiết kế walhouse kết hoa 3D