Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng

SKU: DL190327-W03
2,150,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng
Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng
Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng
Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng
Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng
Đầm len suông tay dài xẻ tà - Màu trắng