Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo

SKU: DL190319-W04
2,750,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo
Đầm len thêu hoa ngũ sắc và buộc nơ eo