Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng

SKU: DL190319-W03
1,450,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for water birth element, metal birth element, and earth birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ

Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng
Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng
Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng
Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng
Đầm len suông thêu hoa mẫu đơn 3D màu trắng