Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu

SKU: DL190313-W34
1,499,000₫
Kích thước:

Mô tả

Size: S

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu
Đầm body cổ lọ đính hồ điệp thảo màu nâu