Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng

SKU: DL190313-W32
2,430,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng
Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng
Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng
Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng
Đầm body cổ yếm màu đỏ đính hoa Mãn đình hồng