Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh

SKU: DL190313-W30
2,430,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, earth birth element, and fire birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thổ và mệnh hỏa.

Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh
Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh
Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh
Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh
Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh
Đầm body cổ yếm nâu đính hoa hải đường xanh