Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng

SKU: DL190313-W28
2,690,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng
Đầm body cổ yếm đen đính hoa Xuân Nhật trắng