Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương

SKU: DL190313-W27
1,500,000₫
Kích thước:

Mô tả

Feng shui: best for wood birth element, water birth element, and metal birth element

.

Phong thủy: phù hợp với người mệnh mộc, mệnh thủy và mệnh kim

Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương
Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương
Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương
Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương
Đầm body cổ lọ khoét vai màu xanh dương